LITERATURA CATALANA ETPClot

1r batxillerat

Els trobadors Novembre 1, 2011

Filed under: trobadors — Dolors Puerta @ 10:31 pm

Accedeix a aquesta web: http://www.xtec.es/~malons22/trobadors/trobadors.htm#generes

Aquí trobaràs una definició dels gèneres trobadorescos i poemes representatius. L’exercici que has de fer consisteix a copiar el poema que hi ha per a cadascun d’aquests gèneres (has de clicar la mà): cançó, sirventès, alba, plany i pastorel·la. Sintetitza el contingut dels poemes, justifica el gènere al qual pertanyen i busca el significat d’algunes paraules que desconeguis.

 

Examen de recuperació per a alumnes de primer Setembre 21, 2011

Filed under: General — Dolors Puerta @ 12:49 pm

La matèria que entra en aquest exament és la mateixa que teníeu per al de final de curs de suficiència. Per tant, només cal que llegiu la notícia que trobareu més avall en un “post” anterior.

Recordeu que la matèria de català es troba en diversos dossiers repartits al llarg del curs i que la sintaxi també la teniu per apunts.

CAL LLIURAR EL TREBALL D’ESTIU

 

TREBALL ESTIU Juny 17, 2011

Filed under: General — Dolors Puerta @ 9:54 am

Tots els alumnes de 1r que passin a 2n amb la matèria suspesa estan obligats a fer aquesta feina i presentar-la el mateix dia de l’examen de recuperació; en cas contrari no se’ls corregirà l’examen.

 

 

TREBALL ESTIU

-Resum del contingut de tots els dossiers estudiats al llarg del curs

-Resum dels diferents capítols de l’obra Tirant lo blanc de Joanot Martorell

-Comentari de 10 poemes de l’Antologia poètica (a triar per part de l’alumne).

Els poemes els trobareu a la web de lectures https://docs.google.com/View?docid=dnmdn5z_513gjvmmtcw que està enllaçada a www.lletresenbloc.blogspot.com

– Exercicis sobre el conte “La sang” de Mercè Rodoreda que es troben al bloc de català (del llibre Vint-i-dos contes )

-Exercicis sobre el Modernisme que teniu al bloc (8 de desembre 2010) https://etpcantologiapoetica.wordpress.com/2010/12/08/mes-exercicis-sobre-literatura-modernista/

–          MORFOSINTAXI

Analitza en arbre les següents oracions:

–          Les llengües són dures de morir

–          Aquestes venerables institucions projecten sobre el poble una circumspecció visible

–          A Portbou hi ha més consciència lingüística

–          La consciència del poder de la paraula es reflecteix en la comunicació humana

–          El problema és la participació en la generació d’innovació tecnològica

–          Estem tan acostumats a les paraules grolleres…!

–          M’interessa molt l’últim congrés de medicina

–          A Romeu i Julieta hi ha una alegre celebració de la vida

–          En quatre dies recorreran tota una vida d’amor

–          Aquest dinamisme es pot considerar també una actitud utòpica

–          Vam trobar espatllada la màquina d’afaitar

–          Fa quatre dies des de la seva desaparició

–          Esteu satisfets amb el treball i el programa?

–          Ens adonem de les diferències entre la tècnica i el llenguatge?

–          En la societat moderna s’ha creat un nou concepte de bellesa


Aquesta feina s’ha de presentar escrita a mà

 

 

Examen recuperació Juny 3, 2011

Filed under: General — Dolors Puerta @ 12:25 pm

Temari de la part teòrica de català. A l’examen no entren les lectures obligatòries de llibres

1a avaluació

1r parcial: Edat Mitjana

La novel•la cavalleresca: Tirant lo Blanc

Morfosintaxi

2n parcial: La Renaixença

Narcís Oller

Morfosintaxi

 

2a avaluació

 

1r parcial: El ModernismeMorfosintaxi

2n parcial: L’Avantguardisme.Salvat-

Papasseit

Morfosintaxi

 

3a avaluació

2n parcial: Teatre del s.XX

Morfosintaxi

1r parcial: Narrativa del s.XX

Mercè Rodoreda

Morfosintaxi

 

Joan Oliver Mai 12, 2011

Filed under: teatre_contemporani — Dolors Puerta @ 10:05 pm
 

Pere Calders Mai 5, 2011

Filed under: General — Dolors Puerta @ 10:13 pm

Invasió subtil i altres contes de Pere Calders va ser publicat per primera vegada l’any 1978 a la col·lecció “Antologia Catalana” d’Edicions 62. El llibre va ser guardonat amb la Lletra d’Or de 1979, i va ser reeditat posteriorment diverses vegades.

Les narracions d’Invasió subtil i altres contes ens mostren l’actitud de Calders davant la realitat, una actitud presidida, sobretot, pel sentit de l’humor, però que també inclou una mirada irònica i lleugerament pessimista sobre el comportament humà. Amb una escriptura extraordinàriament àgil i plena de troballes de llenguatge, Calders aconseguirà que la imaginació i la fantasia acabin per posar un interrogant a les nostres conviccions sobre l’aparença “normal” de les coses.
Us proposem de llegir dos contes inclosos a Invasió subtil i altres contes, però, abans,  us recomanem que llegiu els següents enllaços per tal de respondre correctament les preguntes de més avall

*http://lletra.uoc.edu/ca/obra/invasio-subtil-i-altres-contes-pere-calders Article de Joan Martínez titulat Els mecanismes de l’humor a l’entorn de l’orbra de Calders

*http://www.iec.cat/perecalders/ Imatges i  paraules de Pere Calders  Exposició virtual realitzada per l’IEC, el Departament de Filologia Catalana de la UAB i el grup de recerca  GELCC  (UAB)

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/literatura/prosa/contes/index.htm   Recurs interactiu que caracteritza els contes com a gènere literari rellevant. S’hi analitzen els recursos propis d’aquest gènere així com també s’hi presenten alguns dels contes i contistes de la literatura catalana.

http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/103873/157967  Pròleg de Joan Melcion a Invasió subtil i altres contes

 

Ara llegireu aquests dos contes de Calders “Invasió subtil” i “El testament de la hiena”, ambdós formen part de l’obra Invasió subtil i altres contes. Un cop llegits heu de fer les següents activitats:

1-Fes una síntesi de cadascun dels contes que no excedeixi les 5 línies

2-Analitza el tipus de narrador que apareix en cadascun

3-Cita i caracteritza tots els personatges que apareixen en cada narració

4-Busca en ambdós contes trets propis de la narrativa de Calders explicats en els articles anteriors

5- Escriu un petit assaig on sintetitzis algunes de les idees dels articles que has consultat

ACCÉS ALS CONTES: contes de Pere Calders

Office 2003: contes-de-pere-calders

 

Treballs sobre Carme Riera Mai 1, 2011

Filed under: narrativa_contemporània — Dolors Puerta @ 5:50 pm