LITERATURA CATALANA ETPClot

1r batxillerat

TREBALL ESTIU Juny 17, 2011

Filed under: General — Dolors Puerta @ 9:54 am

Tots els alumnes de 1r que passin a 2n amb la matèria suspesa estan obligats a fer aquesta feina i presentar-la el mateix dia de l’examen de recuperació; en cas contrari no se’ls corregirà l’examen.

 

 

TREBALL ESTIU

-Resum del contingut de tots els dossiers estudiats al llarg del curs

-Resum dels diferents capítols de l’obra Tirant lo blanc de Joanot Martorell

-Comentari de 10 poemes de l’Antologia poètica (a triar per part de l’alumne).

Els poemes els trobareu a la web de lectures https://docs.google.com/View?docid=dnmdn5z_513gjvmmtcw que està enllaçada a www.lletresenbloc.blogspot.com

– Exercicis sobre el conte “La sang” de Mercè Rodoreda que es troben al bloc de català (del llibre Vint-i-dos contes )

-Exercicis sobre el Modernisme que teniu al bloc (8 de desembre 2010) https://etpcantologiapoetica.wordpress.com/2010/12/08/mes-exercicis-sobre-literatura-modernista/

–          MORFOSINTAXI

Analitza en arbre les següents oracions:

–          Les llengües són dures de morir

–          Aquestes venerables institucions projecten sobre el poble una circumspecció visible

–          A Portbou hi ha més consciència lingüística

–          La consciència del poder de la paraula es reflecteix en la comunicació humana

–          El problema és la participació en la generació d’innovació tecnològica

–          Estem tan acostumats a les paraules grolleres…!

–          M’interessa molt l’últim congrés de medicina

–          A Romeu i Julieta hi ha una alegre celebració de la vida

–          En quatre dies recorreran tota una vida d’amor

–          Aquest dinamisme es pot considerar també una actitud utòpica

–          Vam trobar espatllada la màquina d’afaitar

–          Fa quatre dies des de la seva desaparició

–          Esteu satisfets amb el treball i el programa?

–          Ens adonem de les diferències entre la tècnica i el llenguatge?

–          En la societat moderna s’ha creat un nou concepte de bellesa


Aquesta feina s’ha de presentar escrita a mà

 

 

Examen recuperació Juny 3, 2011

Filed under: General — Dolors Puerta @ 12:25 pm

Temari de la part teòrica de català. A l’examen no entren les lectures obligatòries de llibres

1a avaluació

1r parcial: Edat Mitjana

La novel•la cavalleresca: Tirant lo Blanc

Morfosintaxi

2n parcial: La Renaixença

Narcís Oller

Morfosintaxi

 

2a avaluació

 

1r parcial: El ModernismeMorfosintaxi

2n parcial: L’Avantguardisme.Salvat-

Papasseit

Morfosintaxi

 

3a avaluació

2n parcial: Teatre del s.XX

Morfosintaxi

1r parcial: Narrativa del s.XX

Mercè Rodoreda

Morfosintaxi