LITERATURA CATALANA ETPClot

1r batxillerat

Poemes examen global febrer 7, 2011

Filed under: matèria_exàmens — Dolors Puerta @ 12:13 pm

El comentari d’aquests poemes s’afegeix al tema de l’Avantguardisme en la matèria de l’examen global. Cal doncs que busqueu la informació adient en les exposions orals que s’han fet a classe.

Cançoneta incerta de Josep Carner

Assaig de càntic en el temple de Salvador Espriu

L’Elionor de Miquel Martí i Pol

 

 

Matèria de l’examen Novembre 9, 2010

Filed under: matèria_exàmens — Dolors Puerta @ 9:01 pm

– Sintaxi

– Dossier Renaixença

– Comentari de poemes de les exposicions orals: Ramon Llull, Ausiàs March, Vicenç Garcia, Jacint Verdaguer i oda “la pàtria” d’Aribau

 

Exàmens de recuperació Juny 3, 2010

Filed under: matèria_exàmens — Dolors Puerta @ 8:00 pm

1a avaluació

– els gèneres narratius: poesia, narrativa i teatre

-Figures retòriques

– Ramon Llull
– La literatura dels trobadors (molt important els gèneres)
– Novel·la cavalleresca i Tirant lo Blanc

2a avaluació

– Apunts de la Decadència (busqueu al bloc la informació)

–  Renaixença :Verdaguer, Guimerà i Oller

– El Modernisme.

3a avaluació

– Avantguardisme

– Salvador Espriu

– Mercè Rodoreda

– Sintaxi