LITERATURA CATALANA ETPClot

1r batxillerat

PRIMERS DEURES Octubre 4, 2009

Filed under: unitat 1 — Dolors Puerta @ 8:45 pm

Poesia

A la pàgina “Literatura” trobareu un dossier on hi ha una selecció de poemes i després els exercicis corresponents. Teniu l’hora de classe a l’aula d’informàtica  per realitzar-los. El dia 14/X per al CT2 i 15/X per al CT1 i artístic podreu continuar fent els exercicis a l’aula d’informàtica. Si ja teniu actiu el bloc els editeu allà, sinó els lliurareu individualment a l’hora de classe.

Dia 21 d’octubre data límit de presentació

NO S’ADMETEN TREBALLS FORA DE TERMINI

I RECORDEU QUE HEU DE LLEGIR TIRANT LO BLANC