LITERATURA CATALANA ETPClot

1r batxillerat

L’Edat Mitjana: la novel·la cavalleresca Setembre 21, 2010

Filed under: Tirant — Dolors Puerta @ 7:39 am

Benvinguts a aquest nou curs de llengua i literatura catalana.

Aquí us oferim els apunts de la unitat perquè us els pugueu descarregar:

Edat Mitjana

tirant 2003 (és el mateix document que l’anterior però versió Office 2003)