LITERATURA CATALANA ETPClot

1r batxillerat

Els trobadors Novembre 1, 2011

Filed under: trobadors — Dolors Puerta @ 10:31 pm

Accedeix a aquesta web: http://www.xtec.es/~malons22/trobadors/trobadors.htm#generes

Aquí trobaràs una definició dels gèneres trobadorescos i poemes representatius. L’exercici que has de fer consisteix a copiar el poema que hi ha per a cadascun d’aquests gèneres (has de clicar la mà): cançó, sirventès, alba, plany i pastorel·la. Sintetitza el contingut dels poemes, justifica el gènere al qual pertanyen i busca el significat d’algunes paraules que desconeguis.