LITERATURA CATALANA ETPClot

1r batxillerat

La Decadència Desembre 2, 2009

Filed under: decadència — Dolors Puerta @ 7:41 pm

Per preparar aquest tema utilitzarem bàsicament la informació que ens ofereix el llibre de text (pàg. 120-139) i afegirem material seleccionat d’Internet. Els objectius a complir són els següents:

a) Elaborar uns apunts que constituiran la matèria que entri a l’examen

b) Buscar i comentar textos il·lustratius que també poden ser matèria a examinar

INSTRUCCIONS

Els apunts i textos no es podran publicar directament al bloc, perquè ocuparien molt espai i no és efectiu, així que cal editar-los a Calameo ( http://www.calameo.com/ ) o Scribd ( http://www.scribd.com/ ) i després incrustar-los al bloc.

REALITZACIÓ APARTAT a)

Respon a les següents qüestions

1. Definició del terme Decadència. Quins segles pertanyen a aquest període?

2. Causes de l’afebliment de la llengua catalana

3. Sobre el s.XVI:

    3.1. Quin moviment literari es dóna? Defineix-lo breument i sintetitza en deu línies les característiques de la poesia culta

4. Sobre el s. XVII:

    4.1. Quin moviment literari es dóna?  Defineix-lo breument i sintetitza en dotze línies les característiques de la poesia culta

5. Sobre el s. XVIII:

    5.1. Quin moviment literari es dóna? Defineix-lo breument i també el moviment de la Il·lustració

    5.2. Defineix el gènere de l’assaig

    5.3. Defineix el gènere del dietari

6. Característiques de la poesia popular i gèneres (12-15 línies)

DATA PRESENTACIÓ APARTAT a):   15 desembre

 

REALITZACIÓ APARTAT b)

En un altre dossier, també editat a Scribd o Calameo, realitza els següents exercicis:

1. Cada component del grup buscarà una pintura, escultura i obra arquitectònica de cadascun dels moviments artístics d’aquest període (Renaixement, Barroc i Neoclassicisme), indicant l’autor i el nom de l’obra

2. Cosulta aquesta web amb les obres de Vicenç Garcia:  http://vallfogona.usuaris.net/

Seleccioneu un sonet per persona, copieu-lo, expliqueu-ne el contingut en quatre línies, indiqueu el tema, busqueu alguna figura retòrica i indiqueu les característiques barroques que hi trobeu

3. Cada component del grup ha de buscar un goig, copiar-lo i sintetitzar-ne el contingut en quatre línies

DATA PRESENTACIÓ APARTAT b):  21 desembre