LITERATURA CATALANA ETPClot

1r batxillerat

Narrativa catalana: Carme Riera Març 21, 2011

Filed under: narrativa_contemporània — Dolors Puerta @ 8:36 pm

Si vols conèixer millor l¡autora i la seva narrativa llegeix la informació que trobaràs a les següents webs:

-Comentari  sobre el seu primer recull de contes http://www.uoc.edu/jocs/3/articles/ardolino4/

http://lletra.uoc.edu/ca/autora/carme-riera

Exercicis sobre el conte “Te deix amor la mar com a penyora”

1-Redacta en deu línies una síntesi de la narració

2-Quin és el punt de vista narratiu utilitzat? Quina n’és la tècnica?

3-Situa l’espai i el temps de la narració

4-Creus que és un relat sobre un amor lèsbic? Justifica la teva resposta, fes atenció a les característiques lingüístiques que hi apareixen

Exercicis sobre el conte “Qui enviava flors a na Glòria?”

 1-Redacta en deu línies una síntesi de la narració

2-Quin és el punt de vista narratiu utilitzat?

3-Situa l’espai i el temps de la narració

4-Quina és la varietat dialectal del text? Esmenta’n algunes característiques lèxiques, fonètiques o bé morfosintàctiques que et cridin l’atenció