LITERATURA CATALANA ETPClot

1r batxillerat

Els trobadors Novembre 1, 2011

Filed under: trobadors — Dolors Puerta @ 10:31 pm

Accedeix a aquesta web: http://www.xtec.es/~malons22/trobadors/trobadors.htm#generes

Aquí trobaràs una definició dels gèneres trobadorescos i poemes representatius. L’exercici que has de fer consisteix a copiar el poema que hi ha per a cadascun d’aquests gèneres (has de clicar la mà): cançó, sirventès, alba, plany i pastorel·la. Sintetitza el contingut dels poemes, justifica el gènere al qual pertanyen i busca el significat d’algunes paraules que desconeguis.

 

ELS TROBADORS Novembre 17, 2009

Filed under: trobadors — Dolors Puerta @ 7:42 pm

Visiteu aquest web http://www.xtec.es/~malons22/trobadors/trobadors.htm  i a continuació realitzeu alguns  dels exercicis següents:

– A les pàgines 90-92 del llibre de text es parla dels gèneres trobadorescos. Amplieu la informació sobre el gènere de la cançó

– Busqueu informació sobre la vida del trobador Guillem de Cabestany i feu-ne el resum

– Copieu el sirventès que Guillem de Berguedà féu a Ponç de Mataplana. Expliqueu-ne el contingut i justifiqueu la pertinença al gènere

– Copieu el plany que Guillem de Berguedà féu a Ponç de Mataplana. Expliqueu-ne el contingut i justifiqueu la pertinença al gènere

– Copieu una cançó, busqueu el significat de quatre mots que no entengueu, feu-ne el comentari i justifiqueu la pertinença al gènere

– Copieu un sirventès (que no sigui el de G. de Berguedà), busqueu el significat de quatre mots que no entengueu, feu-ne el comentari i justifiqueu la pertinença al gènere

– Copieu una tençó, busqueu el significat de quatre mots que no entengueu, feu-ne el comentari i justifiqueu la pertinença al gènere

EXERCICIS OBLIGATORIS:

– Cada component del grup ha de realitzar un dels exercicis anteriors.

– Els components d’un mateix grup no poden realitzar el mateix exercici

EXERCICIS OPTATIUS:

 – Realitzar més d’un exercici

DATA DE PUBLICACIÓ AL BLOC: dissabte 21 de novembre