LITERATURA CATALANA ETPClot

1r batxillerat

Quim Monzó Abril 11, 2011

Filed under: narrativa_contemporània — Dolors Puerta @ 12:10 pm

Aquí tenim una altra presentació de l’Anna Alcázar, Núria Ayora i Laia Jiménez