LITERATURA CATALANA ETPClot

1r batxillerat

Àngel Guimerà i Narcís Oller gener 19, 2010

Filed under: Renaixença,unitat 5 — Dolors Puerta @ 11:35 pm

EXERCICIS

a) Cal realitzar un apartat per persona.

1. Pàg. 164, núm. 10 i 11. Pàg 179, núm. 1,4,5,6,7,9

2. Pàg. 165, núm. 4. Pàg. 177, núm. 15,16,17

3. Navega per Internet i busca informació sobre les obres més rellevants de Guimerà: Mar i cel, Maria Rosa, La filla del mar i Terra baixa. Pots afegir imatges i parlar de representacions teatrals que s’hagin dut a terme. (No copiïs el contingut, cal llegir i resumir o comentar)

4. Navega per Internet i busca informació sobre les obres més rellevants d’Oller: La papallona, l’escanyapobres, la bogeria, la febre d’or, Pilar Prim. Pots afegir imatges, fragments d’obres…(No copiïs el contingut, cal llegir i resumir o comentar)

Si el teu grup és de cinc persones:

5. Pàg. 173, núm.14. Realització d’un mapa conceptual sobre l’obra d’Oller

b) Realització d’una webquest sobre la Renaixença:

http://webquest.xtec.cat/ee2008/renaixenca/index.HTM

TOTS ELS GRUPS REALITZARAN L’APARTAT A i B. LA DATA DE LLIURAMENT DE L’APARTAT B ÉS 1 FEBRER