LITERATURA CATALANA ETPClot

1r batxillerat

Curs08/09 Setembre 17, 2009

 TREBALL DE L’ANTOLOGIA POÈTICA

En document word

Part obligatòria:-         Fer el comentari complert d’un poema:

  • Breu introducció sobre l’autor (màxim 10 línies)
  • Mètrica
  • Interpretació del contingut
  • Figures retòriques
  • Comentari personal

–         Seleccionar 5 poemes i realitza un dels exercicis proposats a l’apartat V  

–         Sintetitza el contingut de tres poemes (diferents dels anteriors) en unes tres línies

–         Busca figures retòriques en cinc poemes (diferents dels anteriors)

 

Part optativa:-         Ampliar la part obligatòria

–         Realitzar qualsevol activitat de l’apartat exercicis optatius 

 v     Preguntes concretes sobre els poemes

 15. Lo pi de Formentor

–          Explica amb les teves paraules com és l’arbre de què parla Costa i Llobera i les qualitats

       que posseeix.

–          Busca en un diccionari de símbols la significació de l’arbre.

16. La vaca cega

–          Com és la vida de la vaca, pel fet de ser cega? Quins sentiments et provoca la seva

       situació ? Ara interpreta el simbolisme del poema, imaginant que la vaca representa una

       persona o un país, Catalunya, i que la ceguesa és espiritual.

–          Busca el poema de Pere Quart “La vaca suïssa”, copia’l i compara’l amb el de Maragall

17. Oda a Espanya

–          En aquest poema Espanya és presentada com una mare. Quin recurs literari utilitza

       l’autor? Com és caracteritzada? Tracta igual a tots els seus fills?

–          L’autor fa referència a la cinquena i sisena estrofa a uns barcos que van cap a la guerra.

       Busca amb qui va lluitar Espanya el 1898. Aleshores relaciona el tema del poema amb

       els autors castellans de la Generación del 98.

18. La balanguera

–          Joan Alcover és un escriptor modernista que pertany a l’escola mallorquina. Busca

       informació sobre les característiques d’aquesta poesia.

–          La balanguera és una dona que fila i sembla que tingui poder sobre la vida dels

       humans. Busca en un llibre de mitologia qui eren les parques i intenta interpretar

       el poema.

19. Cançoneta incerta

–    Carner ens parla d’un camí que pot ser la vida. Quin és el sentiment predominant

     que transmet el poema? El camí de la vida és igual per tothom? Analitza els versos

     des d’aquest punt de vista.

20. Bèlgica

–          Explica amb les teves paraules com és el país de què parla Carner i les qualitats

      que posseeix.

21. L’encís que fuig

–          Com és aquest encís de què parla el títol?

22. Oda a Guynemer

-Aquest poema és un cal·ligrama. Busca la definició del terme i demostra-ho

23. Tot l’enyor de demà

–          El poema ens descriu una escena quotidiana i uns personatges també quotinians.

       Fes-ne la descripció

25. Vinyes verdes vora el mar…

–          Fes una llista de tots els colors que apareixen al poema, dels elements que els

       connoten. Separa els colors freds dels calents. Existeix una gradació cromàtica?

       Demostra-ho i interpreta el seu sentit

2.6. Aigua-marina

–          Quina visió de la vida ens reflecteix el poema?

–          Comenta el significat de totes les metàfores que hi trobis

27. Que jo no sigui més…

–          Llegeix el comentari que adjunta el llibre d’Ed. 62. Fes-ne un resum i interpreta

       el poema a partir d’aquesta informació

28. Súnion

–          Llegeix el comentari que adjunta el llibre d’Ed. 62. Fes-ne un resum i interpreta

       el poema a partir d’aquesta informació.

–          Separa tots els substantius dels verbs i dels adjectius. Estableix un camp semàntic

       amb els noms i intenta interpretar el resultat tenint en compta el comentari que has

       fet en la pregunta anterior

 

29. El pendís

 

–          Després de llegir el poema, jutja si és encertada l’opinió de Joan Fuster:”El poema

       ve suscitat per lleus motivacions felices: un record, una vivència, un esdeveniment

       familiar, sempre embolcallat amb ressonàncies joioses…per a Clementina Arderiu la

       vida reposa en la convicció que el món és bo i que ella té un lloc just i alegre”.

       Justifica la teva resposta.

–          Busca i copia el poema de José Agustín Goytisolo “Palabras para Julia” i compara’l

       amb el d’Arderiu.

 

30. Elegies de la represa

–          Concepte de l’amor segons el poema

–          Busca i copia el poema de Pedro Salinas “Para vivir no quiero” del llibre

       La voz a ti debida. Fixa’t en la importància que tenen els pronoms “jo” i “tu” per a

       ambdós autors. Explica-ho amb exemples.

 

 

31. A Mallorca durant la guerra civil

–          El poema engega amb una determinada adaptació del tòpic de l’ubi sunt.

       Defineix en què consisteix aquest tòpic.

–          Demostra com el poema imposa una progressió d’un paisatge exterior(físic) a

       un d’interior (espiritual) 

32. La ciutat llunyana

–          Llegeix el comentari que adjunta el llibre d’Ed. 62. Fes-ne un resum i interpreta

       el poema a partir d’aquesta informació.

 

33. Oda a Catalunya des dels tròpics

–          El poeta es troba a l’exili. Com se sent? Quina és la seva esperança?

34. Sol, i de dol

–          Llegeix el comentari que adjunta el llibre d’Ed. 62. Fes-ne un resum i interpreta

       el poema a partir d’aquesta informació.

35. És quan dormo que hi veig clar

–          Aquest poema és ple d’imatges surrealistes. Busca informació sobre les

       característiques d’aquest moviment

–          El poema, doncs, pot ser interpretat com un somni. No intentis ser racional.

       Expressa tot el que et suggereixi.

36. Cançó del matí encalmat

–          El poema parla d’una barca. Busca en un llibre de mitologia qui era Caront.

       Amb aquesta informació interpreta el sentit del poema.

37. Assaig de càntic en el temple

–          Contrasta els sentiments del poeta i els que li desvetlla la seva pàtria. Pots

       fer un llistat d’adjectius.

38. Corrandes d’exili

–          Busca la definició de corranda

–          Assenyala els elements autobiogràfics del poema

39. Vacances pagades

–          Aquest poema manifesta la voluntat d’abandonar una pàtria que no satisfà

       les expectatives del poeta. Justifica-ho amb cites concretes.  Aquest tema també

       s’aprecia al poema “Assaig de càntic en el temple”. Compara’ls i digues quin dels

       dos et sembla més amarg.

–          Al vers 19 s’esmenta una figura bíblica, Job. Informa’t sobre aquest personatge

       i la seva història

40. Les boies

–          Llegeix el comentari que adjunta el llibre d’Ed. 62. Fes-ne un resum i interpreta

       el poema a partir d’aquesta informació.

–          Documenta’t sobre l’obra La tempesta de Shakespeare i prova d’establir connexió

       amb la tempesta de Vinyoli

41. Floral

–          A partir de la imatge d’aquest poema, inventa una petita història

42. Cambra de tardor

–          A partir de la imatge d’aquest poema, inventa una petita història

44. Eco

–          “Per ser feliç, mortal camina sempre i oblida”. Valora si el missatge d’aquesta

       dita de Brossa i el nostre sonet coincideixen.

45. Els amants

–          Com conep l’amor, el poeta?

46. L’Elionor

–          Quina història ens explica el poema? Com era la vida de les dones obreres?

       Creus que el final és esperançat o desesperançat?

47. Brida

–          Llegeix el comentari que adjunta el llibre d’Ed. 62. Fes-ne un resum i interpreta

       el poema a partir d’aquesta informació.

v      Exercicis optatius

–          Buscar informació sobre els autors esmentats, no superior a 15 línies

–          Comentar els poemes que fan referència a la guerra civil, posguerra i exili

       i comparar-los

–          Trobar referències a la naturalesa en diferents poemes i analitzar la funció

       que realitza en cadascun

–          Comparar els poemes de temàtica amorosa

–          Qualsevol altre aspecte que pugui ser interessant

 ELS TREBALLS ES PRESENTEN A UNA CARA I ESCRITS AMB ORDINADOR.DATA DE PRESENTACIÓ: última setmana de gener 

 – En presentació de diapositives

 

ploma3

Què fer?

– Pensar en el contingut del treball:

1. Seleccionar dos o tres poemes i comentar-los

2. O seleccionar tots els poemes d’un mateix autor

3. Treballar un tema (ex.la Guerra Civil) i buscar poemes representatius.

etc.

– Utilitzar el format Power-point

– Penjar el treball a www.slideboom.com i després passar-me l’adreça

per penjar-lo en aquest blog.

ATENCIÓ: l’Slideboom té bastants problemes i per tant he pensat que valdria la pena que utilitzéssiu http://www.slideshare.net/

Ara bé, si el vostre power-point té animacions, amb l’Slideshare es perdran. En aquest cas la solució és penjar-lo a tots dos llocs i enviar-me les dues adreces. Ànims que ja queda poc.

En vídeo

cinematograf1

Aquesta opció té les mateixes

característiques que la de Power-

Point, però aquí utilitzarem el

programa de Windows Movie Maker.

Tutorial Windows Movie Maker

Un cop confeccionada la pel·lícula, cal penjar-la a you tube i enviar l’adreça

 

– En bloc

 

 

cinematograf1

Aquesta opció té les mateixes

característiques que la de Power-

Point, però aquí utilitzarem el

programa de Windows Movie Maker.

Tutorial Windows Movie Maker

Un cop confeccionada la pel·lícula, cal penjar-la a you tube i enviar l’adreça