LITERATURA CATALANA ETPClot

1r batxillerat

Àngel Guimerà i Narcís Oller gener 19, 2010

Filed under: Renaixença,unitat 5 — Dolors Puerta @ 11:35 pm

EXERCICIS

a) Cal realitzar un apartat per persona.

1. Pàg. 164, núm. 10 i 11. Pàg 179, núm. 1,4,5,6,7,9

2. Pàg. 165, núm. 4. Pàg. 177, núm. 15,16,17

3. Navega per Internet i busca informació sobre les obres més rellevants de Guimerà: Mar i cel, Maria Rosa, La filla del mar i Terra baixa. Pots afegir imatges i parlar de representacions teatrals que s’hagin dut a terme. (No copiïs el contingut, cal llegir i resumir o comentar)

4. Navega per Internet i busca informació sobre les obres més rellevants d’Oller: La papallona, l’escanyapobres, la bogeria, la febre d’or, Pilar Prim. Pots afegir imatges, fragments d’obres…(No copiïs el contingut, cal llegir i resumir o comentar)

Si el teu grup és de cinc persones:

5. Pàg. 173, núm.14. Realització d’un mapa conceptual sobre l’obra d’Oller

b) Realització d’una webquest sobre la Renaixença:

http://webquest.xtec.cat/ee2008/renaixenca/index.HTM

TOTS ELS GRUPS REALITZARAN L’APARTAT A i B. LA DATA DE LLIURAMENT DE L’APARTAT B ÉS 1 FEBRER

 

La Renaixença: Oda “la Pàtria” i Verdaguer gener 10, 2010

Filed under: Renaixença — Dolors Puerta @ 8:54 pm

Realitzeu els següents exercicis per presentar el 18 de gener:

1. En aquest enllaç trobareu el poema “la Pàtria”. Copieu-lo i respongueu a les preguntes 2.1, 2.2, 3 i 4 . A més, resumiu amb les vostres paraules el contingut del poema: http://www.xtec.cat/~%20malons22/personal/renaixinici.htm (treball per a una persona)

2. En aquest enllaç trobareu uns textos sobre la llengua literària. Heu de copiar els textos 3 i 5 i realitzar les preguntes corresponents:

http://www.xtec.cat/~%20malons22/personal/llengua%20al%20xix.htm (treball per a una persona)

3. Busqueu a la pàgina 160 del llibre de text el poema “los dos campanars” de Jacint Verdaguer i realitzeu les preguntes 1, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12 i 14. (treball per a dues persones)

4. Aquesta pregunta només l’heu de realitzar si el vostre grup és de cinc persones:

Confecció d’una presentació de diapositives del contingut de les pàgines 148-149 del llibre de text

NOMÉS DISPOSEU D’AQUESTA HORA PER ACABAR LA FEINA, EL PROPER DIA N’HI HAURÀ MÉS I TOT EL TREBALL HA D’ESTAR ACABAT DILLUNS 25

A LA PÀGINA DE LA DECADÈNCIA TENIU UNA SELECCIÓ DELS VOSTRES TREBALLS