LITERATURA CATALANA ETPClot

1r batxillerat

Examen recuperació Juny 3, 2011

Filed under: General — Dolors Puerta @ 12:25 pm

Temari de la part teòrica de català. A l’examen no entren les lectures obligatòries de llibres

1a avaluació

1r parcial: Edat Mitjana

La novel•la cavalleresca: Tirant lo Blanc

Morfosintaxi

2n parcial: La Renaixença

Narcís Oller

Morfosintaxi

 

2a avaluació

 

1r parcial: El ModernismeMorfosintaxi

2n parcial: L’Avantguardisme.Salvat-

Papasseit

Morfosintaxi

 

3a avaluació

2n parcial: Teatre del s.XX

Morfosintaxi

1r parcial: Narrativa del s.XX

Mercè Rodoreda

Morfosintaxi