LITERATURA CATALANA ETPClot

1r batxillerat

Salvador Espriu (1) Abril 27, 2010

Filed under: Espriu — Dolors Puerta @ 7:39 pm

EXERCICIS:

1. Confecció d’una presentació de diapositives de la pàg. 224-225 del llibre de text i exercici 10 (només el primer)

2. Llegeix les quatre primeres pàgines d’aquest article: “El mito de Sinera. Mito de la libertad” i després elabora un resum on expliquis què és Sinera, característiques del llibre Cementiri de Sinera i Les cançons d’Ariadna.

3. Llegeix l’article Sefharad no escolta i comenta les idees principals. Busca el poema d’Espriu “la pell de brau” i “l’oda a Espanya” de Maragall. Copia’ls,  comenta el seu significat i compara’ls. L’article t’ajudarà a entendre’l. A més, busca informació sobre la vida d’Espriu per valorar com la Guerra civil i la postguerra han influït en la seva poesia.

TREBALL PER A UNA PERSONA: exercici 1

TREBALL PER A DUES PERSONES: exercici 2

TREBALL PER A TRES PERSONES: exercicis 1+3

TREBALL PER A QUATRE PERSONES: exercicis 2+3

TREBALL PER A CINC PERSONES: exercicis 1+2+3

Anuncis